Long read interview on Klassiek Centraal

In spring violinist Kaja Nowak and cellist Wouter Vercruysse received a visit by Tim De Backer for a long read interview on Klassiek Centraal about the ensemble the St. George Quintet they both are playing in and about SGQ’s latest CD Bohemia Express.

The introduction goes as such:

Mother why do we play?

On the journey of life people ask themselves the most existential of questions. For musicians, perhaps the most fundamental question is plain, but not so simple: why do we make music? With a fair bit of hindsight and just a pinch of Hineininterpretierung, one could say that the St. George Quintet was created to find and give an answer to this calling. After digging into the repertoire of some British legends and traveling through distant, Bohemian lands, the Belgian ensemble replies as it sees fit. “One of the reasons why I play music is to develop my powers as a human being”, says he. In close harmony, she sounds thus: “By devoting myself to art, I hope I can grow and other people can grow as well …”

Catch the full longread interview here: https://klassiek-centraal.be/nieuws/in-de-kijker/mother-why-do-we-play/

GET HERE YOUR COPY OF THE CD BOHEMIA EXPRESS BY THE ST. GEORGE QUINTET.

 

In de lente kregen violiste Kaja Nowak en cellist Wouter Vercruysse bezoek van Tim De Backer voor een long interview in Klassiek Centraal.

De introductie van het interview gaat als volgt:

Op levensreis stellen mensen zich de meest existentiële vragen. Voor musici ligt de meest fundamentele vraag voor de hand, maar ze is lang niet zo eenvoudig: waarom muziek maken? Terugblikkend en met een beetje Hineininterpretierung zou je kunnen zeggen dat het St. George Quintet is opgericht om op deze roeping een antwoord te vinden én te geven. Na een verkenning van het repertoire van enkele British Legends en een reis doorheen verre, Boheemse landen heeft het Belgische ensemble zijn antwoord alvast klaar. “Eén van de redenen waarom ik muziek speel, is om mijn vermogens als mens te ontwikkelen”, zegt hij. In harmonie klinkt zij zo: “Door mijzelf aan de kunst te wijden, hoop ik dat ik kan groeien en dat andere mensen hetzelfde kunnen doen …”

Lees hier het long read interview op Klassiek Centraal: https://klassiek-centraal.be/nieuws/in-de-kijker/moeder-waarom-spelen-wij/

BESTEL HIER JE EXEMPLAAR VAN DE CD BOHEMIA EXPRESS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.